Armoede­bestrijding

Commissie Arme Kant van Haarlem-Noord (CAHN)

Adres(Zie artikel hieronder)
Contact­persoonNanne Wams (secretaris)
Emailnanne.wams@gmail.com

CAHN is een oecumenische werkgroep die zich bezig houdt met armoedeproblematiek in Haarlem. De commissie probeert de bewustwording hierover binnen en buiten de kerk te bevorderen. Soms biedt CAHN een helpende hand. Zo organiseert CAHN bijvoorbeeld een jaarlijkse kerstactie waarbij kerkgangers etenswaren bijeenbrengen. Hiervan worden dan kerstpakketten gemaakt voor minima(gezinnen). CAHN is voornamelijk actief in Haarlem-Noord.

Zoals al boven aangegeven kunt u bij vragen aan CAHN contact opnemen met Nanne Wams, secretaris.

Ook is het mogelijk contact op te nemen via:

CAHN
T.a.v. Mw. Bep van Schie
Jan Gijzenkade 95
2025 BC Haarlem
023 – 537 42 08
evanschie@zonnet.nl