Welkom

Deze gids wil een wegwijzer zijn in het land van instanties die binnen en buiten de kerken concreet gestalte geven aan het bieden van hulp aan mensen in de regio Haarlem. Deze website is een initiatief van de Raad van Kerken Haarlem.

De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Eeuwenlang werden de taken van de diaconie (als onderdeel van de kerk) gevormd door de zeven werken van barmhartigheid.