Armoede­bestrijding

PCI, parochiële caritas instelling

AdresDiverse - zie hieronder

De PCI geeft financiële ondersteuning aan parochianen en geeft steun aan diaconale werkgroepen die dat nodig hebben. Ook niet kerk/parochiegebonden personen kunnen een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen bij PCI. Met alle vragen rondom het huishoudboekje kan men ook bij de PCI’s terecht, waarbij gekeken wordt naar evt. doorverwijzing naar reguliere instellingen.

Hulp aan de mens in nood is altijd onvoorwaardelijk, hoewel nooit voorbijgegaan wordt aan de verantwoordelijkheid van de bestaande reguliere instellingen.De caritas instelling is een laatste vangnet waarbij als enige voorwaarde geldt dat de verleende hulp de betreffende persoon niet conditioneert in zijn of haar omstandigheden.

Adressen:

De St. Joseph parochie:
Jansstraat 43
2011 RT Haarlem
– Contact persoon: De heer A.F. Weijers afweijers@bisdomhaarlem.nl

De parochie van de heilige Pastoor van Ars:
Kromhoutlaan 12
2033 WJ Haarlem
– Contact persoon: De heer W.J. Heemskerk wjheemskerk@planet.nl

De St. Jan de Doper parochie:
Amsterdamstraat 57-59
2032 PN Haarlem
Contact persoon: Mv Y. Roosen yvonne.roosen@yarden.nl

* R.K. kerk Antonius van Padua (Groenmarktkerk):
Nieuwe Groenmarkt 12
2011 TW Haarlem

*Brochure ligt achter in de kerk maar kan ook aangevraagd worden bij:

Parochiële Caritas Instelling
T.a.v. Bestuur PCI
Nieuwe Groenmarkt 12
2011 TW Haarlem